צומת מסובין – מצוות ההסבה כמנוף לצמיחה אישית וקהילתי

אלו ואלו דברי אלוקים חיים

פורים